logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Drejtësi selektive tek gjykimi i rasteve për korrupsion në emisionin Iustitia

Home / Lajme  / Drejtësi selektive tek gjykimi i rasteve për korrupsion në emisionin Iustitia

Drejtësi selektive tek gjykimi i rasteve për korrupsion në emisionin Iustitia

Në emisionin ‘Iustitia’ flitet lidhur me akuzat për korrupsion dhe si personat në pushtet arrijnë që të lirohen dhe rreth rasteve të mëdha të aktakuzave për korrupsion ku është shkelur ligji nga gjykatësit për lirimin e të akuzuarve.

Lidhur me konstatimin e këtyre vendimeve të kundërligjshme nga Gjykata Supreme e Kosovës dhe si personat e akuzuar nuk preken nga këto aktakuza shiheni emisionin në Betimi për Drejtësi.