logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Dita e Diskriminimit Zero synon të largojë të gjitha format e diskriminimit

Home / Lajme  / Dita e Diskriminimit Zero synon të largojë të gjitha format e diskriminimit

Dita e Diskriminimit Zero synon të largojë të gjitha format e diskriminimit

Dita e Diskriminimit Zero shënohet me datën 1 mars të çdo viti me qëllim për t’i dhënë fund diskriminimit lidhur me të ardhurat, moshën, statusin shëndetësor, profesionin, aftësinë e kufizuar, orientimin seksual, identitetin gjinor, racën, etninë dhe fenë.

Për herë të parë, Dita e Diskriminimit Zero është miratuar nga Kombet e Bashkuara më 1 mars 2014. Kjo ditë synon të krijojë solidaritet global drejt dhënies fund të të gjitha formave të diskriminimit dhe shënohet veçanërisht nga organizata si UNAIDS që luftojnë diskriminimin ndaj njerëzve që jetojnë me HIV / AIDS.

Dita e Diskriminimit Zero është shënuar çdo vit nga shumë vende në të gjithë globin për të promovuar barazinë në praktikë dhe para ligjit.

Shihni artikullin në këtë LINK.