Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 9)

Ese vendit të tretë, nga gara artistike e organizuar nga YIHR KS Andika Pllana Një Kosovë pa ty, drejtësi! Drejtësi, ka kaluar një kohë shumë e gjatë që kur ti ke rënë në komë. Njerëzit shëtiten kot rrugëve tërë ditën, e nuk gjejnë kohë të të vizitojnë.Mungesa jote la gjurmë të thella e të pashlyeshme brenda neve, në brendësi të çdo fëmiu e çdo të rrituri.Ditët po kalojnë, e zbraztia e krijuar nga ti po rritet më shumë. Atë boshllëk që e ndjejmë...

Poezia e vendit të dytë, nga gara artistike e organizuar nga YIHR KS Blendi Kabashaj Të qënit Rom   (-Njeri-)  Njerzish të thellë, me plasje historike. Të zvarur në shkretëtirë, ndër vite e vite. Kosmopolitanët, ndër më të lashtë. Karrocierët e tyre, me lule e larmë. Në një kohë varfërie, të vrashtë! Në njërën dorë, gjaku i tharë. Në tjetrën, vetëm rërë e kashtë. Romani, ej Romani. Me një ngjyrë, të zymtë balti. Me buzqeshjen, dhëmbë ari! Dhimbjeve as nuk ia vari. Rrugës me harmoni ia vajti. Me një shkelqim bukurie, Gratë e burrat, dhe fëmijët tyre, Pa...

Poezia e vendit të parë, nga gara artistike e organizuar nga YIHR KSGatinë HimajDREJTËSI E PADREJTË Kur kalon një jetë n’robëri,kur je viktima dhe jo agresori,kur jeta jote është marrëveshje n’fletë,kur je i lirë, por s’ke jetë,kur t’i puthin këmbët, sepse je dikushi,kur t’i thejnë ato, sepse je askushi,kur ta ngritin zërin, sepse je gruae të hedhin tutje, sikur s’je njeri,kur të duan për atë që bëne të shajnë për atë që je ti,kur të çmojnë se i lavdëron,kur të...

Gjatë aktivitetit Living Library të organizuar në Ferizaj, Kamenicë dhe Lipjan në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave ekonomike dhe sociale gjatë dhe pas pandemisë Covid-19”, të rinj kanë folur mbi ndikimin që ka pasur pandemia në jetën e tyre. Pasi pandemia ka rrezikuar kryesisht të gjitha të drejtat ekonomike dhe sociale për shkak të mbylljes së vendeve të punës dhe tranzicionit të sistemit arsimor, ky aktivitet ka vënë në pah sfidat me të cilat të rinjtë janë ballafaquar gjatë...

Të jesh fëmijë i mileniumit të ri, me gjasë në botë mund të jetë privilegj, por në shoqërinë kosovare nuk është e lehtë. Posaqërisht, kur rininë e përjeton si vajzë e komunitetit rom, ashkali apo egjiptian në një shtet të brishtë, në tranzicion dhe ku mospërfillja nga insitutcionet e shtetit të shtyen që të heqësh dorë nga të gjitha ëndrrat për të ardhmen. Këto mendime i shtyp, teksa përgatitem për të shkuar në punë ku jam asistente e mësueses në një...

Nëse flasim për koncepte si të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve e veçanërisht për qasshmërinë e tyre në sistemin e drejtësisë së Kosovës, gjëja e parë qe na vjen ndërmend është inferioriteti qe zbatohet si formë ideologjike nga shumica dërrmuese e popullatës. Kjo ndodh si shkak i mos përfilljes që ju behet sidomos minoriteteve e grupeve të margjinalizuara të vendit tonë nga ana e organeve kompetente, pra kjo dukuri frymëzohet nga kokat e shtetit dhe implementohet nga qytetari...

Projekti “Të Rinjtë për Drejtësi” ka përquar mesazhe për të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe qasjen në drejtësi përmes gjashtë muraleve në gjashtë shkolla të mesme në rajonin e Prishtinës, Gjakovës, Pejës dhe Ferizajt gjatë muajit nëntor 2020. Muralet e drejtësisë japin mesazhe për të rinjtë për rëndësinë e së drejtës, për të pasur qasje në drejtësi dhe për t’i inkurajuar të rinjtë për të kërkuar drejtësi. Me miratimin e projektit, kompania që ka realizuar muralet ka zgjedhur...

Gjatë muajit tetor, në kuadër të Programit të Monitorimit të Seancave Gjyqësore 40 studentë të drejtësisë u angazhuan si monitorues të seancave gjyqësore nëpër gjykatat themelore në Kosovë. Programi pati për qëllim përfshirjen e të rinjve në sistemin e drejtësisë përmes monitorimitt të dhjetë seancave gjyqësore, duke i’u dhënë studentëve qasje direkte në departamente të ndryshme të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Gjykatës Themelore në Gjakovë, Gjykatës Themelore në Pejë dhe Gjykatës Themelore në Ferizaj. Programit të Monitorimit të Seancave Gjyqësore i...

Në kuadër të projektit “Te rinjtë për Drejtësi” 20 të rinjë e të reja filluan praktikën gjashtë mujore nëpër Gjykatat Themelore në Pejë, Gjakovë, Prishtinë dhe Ferizaj. Sipas raportit të gjithsecili/ës muaji i parë ka rezultuar me sukses. Te gjithë praktikatët kanë qenë të angazhuar nëpër departamente të ndryshme gjyqësore (civile dhe penale), si dhe disa prej tyre kanë qenë të angazhuar në administatën gjyqësore dhe në zyrën për menaxhimin e lëndëve. Ata gjithashtu, janë angazhuar në mbajtjen e procesverbaleve gjatë seancave, përpilimin e ftesave si dhe akteve të tjera...

Gjatë këtyre ditëve pos që kemi folur për vlerën e Kushtetuës, një rëndësie të veçantë po i kushtojmë dhe rastet e e shkeljes së saj.  E drejta në jetë, e drejta për gjykim të drejtë, ndalimi i diskriminimit e barazia para ligjit janë vetëm disa nga të drejtat të cilat janë shkelur në shkallë mjaftë të lartë nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në ditën e fundit të shënimit të javës së  Kushtetutës, ju mund të lexoni më poshtë për shkelejn e...