Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 6)

Duke qenë studente e drejtësisë, pjesëmarrja në seanca gjyqësore ishte një dëshirë e rëndësishme për mua. Tani që u realizua nëpërmjet programit të YIHR KS, doli të jetë edhe shumë fitim-prurëse në kuptimin e zhvillimit profesional dhe kuptimit më të thellë të mbarëvajtjes së punës së gjykatës në përgjithësi. Përgjatë kohës sa pata mundësinë të isha monitoruese e seancave gjyqësore, arrita që të vëzhgoj nga afër proceset gjyqësore si në procedurën civile ashtu edhe penale duke nisur që nga seancat...

Përgjatë këtyre gati katër vite studime është mundësia më e mirë dhe e vetmja që më është ofruar për monitorimin e seancave gjyqësore. Të arriturat e fituara në aspektin teorik pata mundësi të i gërshetoj edhe në aspektin praktik, ku pashë rolin dhe rëndesinë e gjyqtarit, prokurorit, të akuzuarit, dëshmitarit.  Janë me fat studentët e ardhshëm që do të kenë mundësinë dhe fatin e njejtë si timin, mos e humbin ketë mundësi. Endrita Rrustemi ...

Mundësia nga organizata Youth Initiative for Human Rights: YIHR KS për monitorim të seancave është një nga mundësitë më të mira që më është ofruar gjatë studimeve. Njohja e procedurave nga afër, analizat dhe komentet nga përballja e palëve në procedurë, shpallja e aktgjykimeve, mbrojtja e të pandehurit në procedurë dhe në përgjithësi njohuritë e reja në aspektin procedural janë vetëm disa nga beneficionet nga pjesëmarrja ime dhe monitorimi në seanca. Monitorimi i seancave më ka afruar me punën në gjykata...

Unë si studente pasi që jam në fillimet e mija si juriste e së ardhmes me mundesinë e ofruar nga ju unë kam arritur që të fitoj njohuri të reja sa i përket fushës së drejtësisë. Pikë së pari njohuritë rreth qasjes për dokumente publike unë më herët nuk kam pasë njohuri e sot kam informacione shumë të vyejshme. Rrugëtimi im në monitorimin e seancave gjyqësore ishte një përvojë e re, sfidë në vete me rezultat të shkëlqyeshëm sa i përket përvojës...

Së pari dua të falenderoj Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) për mundësinë e dhënë për të qenë pjesë e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore në Pejë, për të formuluar raporte në aspektin e një monitoruese (shkurt-mars 2022). Ku gjatë rrugëtimit tim brenda kësaj periudhe kohore kam qenë pjesë e dhjetë seancave gjyqësore, ashtu që kam pasur mundësinë të shoh nga afër punën e gjykatës, rolin e prokurorit e palës mbrojtëse e po ashtu edhe shkelje dhe...

Eksperiencë e jashtëzakonshme, për këto ditë të monitorimit, ku pata mundësi t’i ndjek nga afër, në praktikë ato që tashmë i kisha mësuar në teori. Sepse studimet juridike nuk japin mundësi të mjaftueshme për të mësuar vërtetë se si duket praktikimi i Ligjit. Andaj, kjo përvojë më ofroi mua si juriste e ardhshme aftësinë për të fituar përvojë në praktikën e ligjit që është thelbësore për të bërë kalimin nga studentë në profesionistë. Jam shumë mirënjohëse që kam pasur këtë...

Si student i drejtësisë, të kesh mundësinë për të qenë pjesë e proceseve gjyqësore është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse mund të analizosh sistemin e drejtësisë nga një këndvështrim tjetër dhe neutral. Të qenurit pjesë e këtij programi të monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin tim personal dhe profesional. Ky program më ka ndihmuar  për të përmirësuar njohuritë për liritë themelore dhe sundimin e ligjit, barazinë ligjore dhe sistemin e drejtësisë të vendit tim dhe një...

Gjatë aktivitetit të monitorimit të seancave gjyqësore jam familjarizuar më shumë me rrjedhën e seancave gjyqësore. Si studente e drejtësisë por dhe si qytetare e thjeshtë është e nevojshme që të informohem sa më shumë për të drejtat e njeriut që u takojnë gjatë një procesi gjyqësor. Në botën ku ne jetojmë ka shumë padrejtësi, dhe të drejtat tona mund të shkelen çdo ditë pa vetëdijen tonë. Të drejtat u përkasin të gjithë individëve dhe duhet të gëzohen në mënyrë...

Sa i përket eksperiencës që kam marrë në këtë program monitorimi, kam shumë për të thënë. Mua më është dhënë mundësia që të marrë pjesë nëpër seanca gjyqësore dhe t’i monitoroj nga afër. Për mua si student i Fakultetit Juridik kjo ka qenë mjaft e nevojshme dhe shumë e rëndësishme. Që të marrë pjesë DIREKT në një seancë gjyqësore do të thotë shumë dhe gjithsesi që kjo shërben edhe si motiv për mua që të avancohem tutje në karrierë. Me pak fjalë...

Pjesëmarrja në programin e monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë njëra ndër përvojat më të mira të cilat i kam kaluar, kjo për shkak se kam parë nga afër se si zhvillohen procedurat pranë gjykatës. Rreth procedurave gjyqësore patëm mësuar vetëm nga ana teorike, ndërkaq përmes këtij program na u ka dhënë rasti që ato mësime teorike t’i shohim edhe në praktikë, ku shumë gjëra kanë dalur si përfundim më ndryshe se sa që i mendoja. Nëse do më pyeste dikush se...