Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 6)

Kam mësuar 4 vite në mënyrë teorike lidhur më procedurat gjyqësore dhe më çeshtje  tjera juridike, por kalimi në praktikê për mua ka qenë një privilegj shumë i madh, sepse kështu arrita të jem më afër profesionit të juristit.Monitorimi i seancave të ndryshme në gjykatë, mua më ka ndihmuar akoma më shumë të lidhem më profesionin që kam zgjedhur për të ardhmën,Gjithçka , p.sh si fillojnë, zhvillohen dhe përfundojnë procedurat gjyqsore dhe mbi të gjitha ajo që e kam mësuar...

Gjatë kësaj kohe, përpos mundësisë që ne të monitorojmë seancat gjyqësore, ne kemi pasur edhe një trajnim për Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike, trajnim ky që u mbajt nga Flutura Kusari, ligjëruesja më e qëlluar për këtë punë! Efektet e këtij trajnimi janë parë menjëherë, kur unë bëra një kërkesë për qasje në dokumente publike sipas instruksioneve të dhëna, dhe kam marrë përgjigjiet që më janë nevojitur brenda afatit ligjor. Ditë më pas, neve na është mundësuar edhe një trajnim...

Ky program më dha mundësinë që për herë të parë t’i shoh, t’i përjetoj nga afër seancat gjyqësore dhe cdo detaj tjetër rreth tyre, detaje këto të cilat në fakultet i mësojmë vetëm në teori. Për mua ishte një përfitim shumë i madh që këto detaje të zhvillimit të një seance gjyqësore t’i shoh tek jetësohen në praktikë. Gjatë kësaj eksperience kalova me të vërtetë kohë shumë produktive, në disa nga gjykatat themelore të Republikës së Kosovës. Kisha rast që të...

Unë si student në Fakultetin Juridik vazhdimisht mësoj rreth proceseve dhe seancave gjyqësore, mirëpo kjo do ishte e mangët nëse unë nuk do e shikoja një seancë gjyqësore nga afër. Dhe po kjo mu bë e mundur nga Organizata YIHR KS që të jem monitorues në dhjetë seanca gjyqësore ku pata mundësinë të shoh të gjithë ato që unë tashmë kisha studiuar për to, t’i shoh para meje teksa ndodhin. Ishte eksperiencë e veçantë dhe besoj që mua personalisht më ka ndihmuar...

Duke qenë studente e drejtësisë, pjesëmarrja në seanca gjyqësore ishte një dëshirë e rëndësishme për mua. Tani që u realizua nëpërmjet programit të YIHR KS, doli të jetë edhe shumë fitim-prurëse në kuptimin e zhvillimit profesional dhe kuptimit më të thellë të mbarëvajtjes së punës së gjykatës në përgjithësi. Përgjatë kohës sa pata mundësinë të isha monitoruese e seancave gjyqësore, arrita që të vëzhgoj nga afër proceset gjyqësore si në procedurën civile ashtu edhe penale duke nisur që nga seancat...

Përgjatë këtyre gati katër vite studime është mundësia më e mirë dhe e vetmja që më është ofruar për monitorimin e seancave gjyqësore. Të arriturat e fituara në aspektin teorik pata mundësi të i gërshetoj edhe në aspektin praktik, ku pashë rolin dhe rëndesinë e gjyqtarit, prokurorit, të akuzuarit, dëshmitarit.  Janë me fat studentët e ardhshëm që do të kenë mundësinë dhe fatin e njejtë si timin, mos e humbin ketë mundësi. Endrita Rrustemi ...

Mundësia nga organizata Youth Initiative for Human Rights: YIHR KS për monitorim të seancave është një nga mundësitë më të mira që më është ofruar gjatë studimeve. Njohja e procedurave nga afër, analizat dhe komentet nga përballja e palëve në procedurë, shpallja e aktgjykimeve, mbrojtja e të pandehurit në procedurë dhe në përgjithësi njohuritë e reja në aspektin procedural janë vetëm disa nga beneficionet nga pjesëmarrja ime dhe monitorimi në seanca. Monitorimi i seancave më ka afruar me punën në gjykata...

Unë si studente pasi që jam në fillimet e mija si juriste e së ardhmes me mundesinë e ofruar nga ju unë kam arritur që të fitoj njohuri të reja sa i përket fushës së drejtësisë. Pikë së pari njohuritë rreth qasjes për dokumente publike unë më herët nuk kam pasë njohuri e sot kam informacione shumë të vyejshme. Rrugëtimi im në monitorimin e seancave gjyqësore ishte një përvojë e re, sfidë në vete me rezultat të shkëlqyeshëm sa i përket përvojës...

Së pari dua të falenderoj Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) për mundësinë e dhënë për të qenë pjesë e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore në Pejë, për të formuluar raporte në aspektin e një monitoruese (shkurt-mars 2022). Ku gjatë rrugëtimit tim brenda kësaj periudhe kohore kam qenë pjesë e dhjetë seancave gjyqësore, ashtu që kam pasur mundësinë të shoh nga afër punën e gjykatës, rolin e prokurorit e palës mbrojtëse e po ashtu edhe shkelje dhe...

Eksperiencë e jashtëzakonshme, për këto ditë të monitorimit, ku pata mundësi t’i ndjek nga afër, në praktikë ato që tashmë i kisha mësuar në teori. Sepse studimet juridike nuk japin mundësi të mjaftueshme për të mësuar vërtetë se si duket praktikimi i Ligjit. Andaj, kjo përvojë më ofroi mua si juriste e ardhshme aftësinë për të fituar përvojë në praktikën e ligjit që është thelbësore për të bërë kalimin nga studentë në profesionistë. Jam shumë mirënjohëse që kam pasur këtë...