Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 5)

Para se të filloja me monitorim kam pasur një mendim tjetër lidhur me sistemin gjygjësor në Kosovë, p.sh që nuk respektohen shumë të drejtat e pjesëmarrësve, palëve, neglizhenca gjatë punëve, e që për mua personalisht e kanë dëshmuar të kundërtën sepse pothuajse gjithçka ka qenë në rregull. Në anën tjetër secilën seance që kam mbajtur kushtet kanë qenë në nivel, qoftë nëse kam qenë në monitorimin e një seance në lëmin penal ku siguria ka qenë nivelit të lartë me...

Gjatë kohës që unë kam marrur pjesë në seanca të ndryshme gjyqësore si rezultat i ofrimit të kësaj mundësie nga ju, që u jam falenderuese nga zemra për këtë mundësi që ma keni dhënë, unë me bindjen time të plotë mund të them që kam mësuar shumë rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Pra ajo çka unë deri më tani e kam shtjelluar me mësime si studente e fakultetit juridik, gjatë kohës sa kam monitoruar këto seanca gjyqësore...

Gjatë aftësimit dhe ngritjes sime profesionale, kam pasur përvoja të shumta dhe të ndryshme, pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme, projekte etj. Një nga projektet është edhe projekti i ofruar nga YIHR KS-Youth Initiative for Human Rights-Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut, i mbështetur nga INL – Departamenti Amerikan i Shtetit, përmes Programit për Monitorimin e Seancave Gjyqësore, në të cilin kam marrë pjesë për periudhë prej 1 muaji. Ky program ka pasur target ndjekjen e 10 sencave gjyqësore, në...

Nga data 21 shkurt deri më  datën 30 mars 2022 kam qenë pjesë e programit për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore të Pejës. Ky program u organizua nga YIHR - Youth Initiative for Human Rights – Kosova (Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë). Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut - Kosova është një organizatë joqeveritare humanitare dhe e pavarur, misioni i së cilës është të promovojë të drejtat universale të...

Si studente e vitit të katërt (4) në Fakultetin Juridik, e kisha shumë të nevojshme që tani ato çfarë i kisha mësuar gjatë këtyre viteve ti shihja nga afër në praktikë, dhe kur e pashë një mundësi si kjo që ofrohej nga organizata YIHR KS për monitorimin e seancave gjyqësore, sigurisht që pa hezituar fare aplikova dhe prisja shumë të merrja përgjigjje pozitive. E entuziazmuar për këtë mundësi menjëherë pas informimit se isha përzgjedhur fillova të merrja pjesë në seanca gjyqësore. Ishte...

Përgjatë këtyre tre viteve të studimeve, mund të them se jemi familjarizuar thuajse plotësisht me anën teorike lidhur me punën e institucioneve të cilat ofrojnë drejtësi, mirëpo nga ana tjetër pjesa praktike është një mundësi e mangët për ne, studentët e drejtësisë. Për mua kjo mundësi për herë të parë më është ofruar nga Youth Initiative for Human Rights Kosovo – YIHR KS. Përmes këtij programi kam mësuar shumë njohuri të cilat mund t’i aplikoj edhe në të ardhmen. Më...

Kam mësuar 4 vite në mënyrë teorike lidhur më procedurat gjyqësore dhe më çeshtje  tjera juridike, por kalimi në praktikê për mua ka qenë një privilegj shumë i madh, sepse kështu arrita të jem më afër profesionit të juristit.Monitorimi i seancave të ndryshme në gjykatë, mua më ka ndihmuar akoma më shumë të lidhem më profesionin që kam zgjedhur për të ardhmën,Gjithçka , p.sh si fillojnë, zhvillohen dhe përfundojnë procedurat gjyqsore dhe mbi të gjitha ajo që e kam mësuar...

Gjatë kësaj kohe, përpos mundësisë që ne të monitorojmë seancat gjyqësore, ne kemi pasur edhe një trajnim për Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike, trajnim ky që u mbajt nga Flutura Kusari, ligjëruesja më e qëlluar për këtë punë! Efektet e këtij trajnimi janë parë menjëherë, kur unë bëra një kërkesë për qasje në dokumente publike sipas instruksioneve të dhëna, dhe kam marrë përgjigjiet që më janë nevojitur brenda afatit ligjor. Ditë më pas, neve na është mundësuar edhe një trajnim...

Ky program më dha mundësinë që për herë të parë t’i shoh, t’i përjetoj nga afër seancat gjyqësore dhe cdo detaj tjetër rreth tyre, detaje këto të cilat në fakultet i mësojmë vetëm në teori. Për mua ishte një përfitim shumë i madh që këto detaje të zhvillimit të një seance gjyqësore t’i shoh tek jetësohen në praktikë. Gjatë kësaj eksperience kalova me të vërtetë kohë shumë produktive, në disa nga gjykatat themelore të Republikës së Kosovës. Kisha rast që të...

Unë si student në Fakultetin Juridik vazhdimisht mësoj rreth proceseve dhe seancave gjyqësore, mirëpo kjo do ishte e mangët nëse unë nuk do e shikoja një seancë gjyqësore nga afër. Dhe po kjo mu bë e mundur nga Organizata YIHR KS që të jem monitorues në dhjetë seanca gjyqësore ku pata mundësinë të shoh të gjithë ato që unë tashmë kisha studiuar për to, t’i shoh para meje teksa ndodhin. Ishte eksperiencë e veçantë dhe besoj që mua personalisht më ka ndihmuar...