logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

 

Blog

Specifics of international private law

Gjatë aktivitetit Living Library të organizuar në Ferizaj, Kamenicë dhe Lipjan në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave ekonomike dhe sociale gjatë dhe pas pandemisë Covid-19”, të rinj kanë folur mbi ndikimin që ka pasur pandemia në jetën e tyre. Pasi pandemia ka rrezikuar kryesisht të gjitha të drejtat ekonomike dhe sociale për shkak të mbylljes së vendeve të punës dhe tranzicionit të sistemit arsimor, ky aktivitet ka vënë në pah sfidat me të cilat të rinjtë janë ballafaquar gjatë...

Të jesh fëmijë i mileniumit të ri, me gjasë në botë mund të jetë privilegj, por në shoqërinë kosovare nuk është e lehtë. Posaqërisht, kur rininë e përjeton si vajzë e komunitetit rom, ashkali apo egjiptian në një shtet të brishtë, në tranzicion dhe ku mospërfillja nga insitutcionet e shtetit të shtyen që të heqësh dorë nga të gjitha ëndrrat për të ardhmen. Këto mendime i shtyp, teksa përgatitem për të shkuar në punë ku jam asistente e mësueses në një...

Nëse flasim për koncepte si të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve e veçanërisht për qasshmërinë e tyre në sistemin e drejtësisë së Kosovës, gjëja e parë qe na vjen ndërmend është inferioriteti qe zbatohet si formë ideologjike nga shumica dërrmuese e popullatës. Kjo ndodh si shkak i mos përfilljes që ju behet sidomos minoriteteve e grupeve të margjinalizuara të vendit tonë nga ana e organeve kompetente, pra kjo dukuri frymëzohet nga kokat e shtetit dhe implementohet nga qytetari...