logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

70 vite me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Home / Lajme  / 70 vite me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut

70 vite me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Duke qenë dokumenti më i rëndësishëm që nga viti 1950 për garantimin e të drejtave të njeriut, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka shërbyer si themel për zhvillimin e shtetit të së drejtës  në Evropë.

Gjatë kësaj jave u shënua 70 vjetori i kësaj konvente, e cila që nga hyrja në fuqi ka miratuar 16 protokolle për të drejtat dhe liritë e garantuara të njeriut dhe është nënshkruar nga 47 shtete anëtare të Këshillit të Evropës. 

Për informacione më të detajuara klikoni në këtë LINK.