logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

20,000 të rinj do të fitojnë të drejtën e votës në zgjedhjet lokale

Home / Lajme  / 20,000 të rinj do të fitojnë të drejtën e votës në zgjedhjet lokale

20,000 të rinj do të fitojnë të drejtën e votës në zgjedhjet lokale

Në zgjedhjet lokale më 17 tetor 2021, në Kosovë 20,000 të rinjtë do të fitojnë të drejtën e votës. Me qëllim të vetëdijësimit për rëndësinë e votës dhe informimin e të rinjve për formën e votimit, në kuadër të projektit “Rritja e qasjes në drejtësi në nivel komunal” është zhvilluar një kampanjë online.

Videon informuese mund ta gjeni duke klikuar KËTU.