logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

 

10000 lëndë penale të regjistruara në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Home / Lajme  / 10000 lëndë penale të regjistruara në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

10000 lëndë penale të regjistruara në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës tanimë janë duke e zbatuar Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL)  në institucioneve e drejtësisë me qëllim të përmirsimit të efikasitetit, llogaridhënjës dhe transparencës. Së fundi Këshilli Gjyqësor i Kosovës raporton se mbi 10000 lëndë të vjetra penale janë regjistruar në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Lexoni lajmin e plotë në linkun në vazhdim link.